LZMK

Filmska enciklopedija

ĐORĐEVIĆ, Miodrag-Mika Filmska traka traži dalje ...

ĐORĐEVIĆ, Miodrag-Mika, snimatelj i redatelj (Brus, 1896 — Kruševac, 8. VI 1943). Završio trg. akademiju; od mladosti foto-amater; 1924. kupuje film. kameru, a od 1928. se profesionalno bavi radom na filmu. Poslije 1931. snimatelj je i redatelj Jugoslovenskoga prosvetnog filma u Beogradu, za koji je tokom desetak godina rada snimio niz reportaža i dokum filmova, među ostalim, Sokolski slet u Zagrebu (1931), Bled, Split i Sahrana kralja Aleksandra (1934). God. 1940. osnovao je u Zagrebu poduzeće Jugoslavija film k. d. s ciljem da prema vlastitom scenariju snimi igr. film Ljubica i Janja sa soc. tematikom, o sudbini dviju seoskih djevojaka koje dolaze u velegrad. Do poč. 1941. snimljena je jedna trećina filma koji je ostao nedovršen zbog izbijanja rata. Đ. je bio član KPJ, i kao pozadinski borac uhapšen je i strijeljan od okupatora.

D. Kos.


Citiranje:
ĐORĐEVIĆ, Miodrag-Mika. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 2.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1490>.

kratice i simboli