LZMK

Filmska enciklopedija

ANDREW, J. Dudley Filmska traka traži dalje ...

ANDREW, J. Dudley, am. teoretičar (Evansville, Indiana, 28. VII 1945). Profesor i šef film. odsjeka na sveučilištu Iowa. Prvi proučavatelj povijesti film. teorijâ u SAD. Primjenjujući metodu koju sam naziva »aristotelovskom«, promatra svako pojedinačno učenje o filmu s četiri aspekta: sirovi materijal, metode i tehnika, oblici i okviri, svrha i vrijednost. Uspoređuje realist. teorijsku tradiciju (S. Kracauer, A. Bazin) s formativnim usmjerenjem (H. Münsterberg, R. Arnheim, S. M. Ejzenštejn, B. Balász) i postavlja najnovija proučavanja medija (J. Mitry, Ch. Metz, A. Ayfre, H. Agel) u kontekst širih kult. strujanja: psihologije Gestalta, rus. formalizma, neokantizma, egzistencijalizma pa i strukturalizma, naglašavajući suprotnosti između fenomenologije i semiologije filma (u djelu Glavne filmske teorije — The Major Film Theories, 1976).

Ostali značajniji radovi: André Bazin (1973); Semiologija i film: rasprava o Metzu (Semiology and Film: A Discussion of Metz, 1975); Filmska analiza ili filmska terapija: poći dalje od semiotike (Film Analysis or Film Therapy: To Step Beyond Semiotics, 1977).

Du. S.


Citiranje:
ANDREW, J. Dudley. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 2.6.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=144>.

kratice i simboli