LZMK

Filmska enciklopedija

DUBINA POLJA Filmska traka traži dalje ...

DUBINA POLJA, termin kojim se imenuje onaj dio snimanog prostora, okomit na optičku os objektiva, koji će, kada bude snimljen, pri projekciji u gledaoca pobuditi dojam zadovoljavajuće → oštrine slike.

Naime, prema općim zakonitostima optike, pomoću određenog objektiva samo će se predmeti iz jedne plohe snimanog prostora prema kojoj je objektiv izoštren, u film. snimci ocrtati kao točke — dakle bit će u projekciji oštri. Svi ostali predmeti, koji se nalaze ispred ili iza te plohe, u film. snimci neće biti ocrtani kao točke već kao veće ili manje kružne plohe nazvane rasapnim krugovima — dakle bit će u projekciji neoštri.

Kako ljudsko oko zamjećuje razlike od oštro definiranih detalja slike samo u slučajevima kada veličina rasapnih krugova prelazi određenu veličinu, ono kao oštre vrednuje samo one detalje koji leže unutar tzv. dubine polja snimanja prema kojima je objektiv pri snimanju bio izoštren.

Dubina polja ovisi o sljedećem: (1) žarišnoj duljini objektiva; (2) veličini otvora korištene blende; (3) udaljenosti prema kojoj je objektiv izoštren. Pri tome će redovito dubina polja biti veća što je žarišna duljina korištenog objektiva manja, što je manji otvor njegove blende i što je predmet prema kojemu je objektiv izoštren udaljeniji od objektiva.

Z. Poš.


Citiranje:
DUBINA POLJA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 3.10.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1438>.

kratice i simboli