LZMK

Filmska enciklopedija

DUBAJIĆ, Dejan Filmska traka traži dalje ...

DUBAJIĆ, Dejan, glumac (Karlovac, 10. VII 1897 — Beograd, 16. I 1969). Završio učiteljsku školu. Prije rata istaknuti operetni komičar u Zagrebu, a zatim od 1947. u Beogradu, gdje ostvaruje i više od 20 uloga dramskog repertoara. Igrao je manje karakterne uloge u filmovima prvoga poratnog desetljeća — Slavica (V. Afrić, 1947), Bakonja fra Brne (F. Hanžeković, 1951), Hoja! Lero! (V. Afrić, 1952), Svi na more (S. Popović, 1952), Opštinsko dete (P. Đorđević, 1953), Hanka (S. Vorkapić, 1955), Pod sumnjom (B. Belan, 1956), te kasnije u Litu vilovitom (O. Gluščević, 1964).

Mo. I.


Citiranje:
DUBAJIĆ, Dejan. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 5.10.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1437>.

kratice i simboli