LZMK

Filmska enciklopedija

DUARTE, Anselmo Filmska traka traži dalje ...

DUARTE, Anselmo (puno ime Anselmo Duarte Bento), braz. redatelj, glumac i scenarist (Salto do Itu, São Paulo, 21. IV 1920). Završio ekonomiju i uređivao časopis »O Observador Economico e Financiero«, potom učio ples. Prvo film. iskustvo stječe 1942, igrajući u nedovršenom filmu Sve je istina O. Wellesa; glumom se profesionalno bavi od 1947, nastupajući uglavnom u komerc. filmovima u Brazilu, Argentini, Španjolskoj, Portugalu i Italiji. Režira od 1957 (u nekim svojim filmovima glumi, a u nekima je scenarist ili koscenarist). Svojim drugim filmom Data riječ (O pagador de promesas, 1962) — antiklerikalno obojenim djelom u realist. maniri, u kojem suprotstavlja vjerski fanatizam masâ s jedne, a vjersku dvoličnost svećenstva s druge strane — postiže velik uspjeh i osvaja Grand Prix na festivalu u Cannesu; to je bilo vrlo važno za budućnost braz. kinematografije uoči pojave pokreta → Cinema nôvo. Daljnjim red. projektima ne dosiže ni umj. ni komerc. razinu Date riječi; usporedno kontinuirano i glumi.

Ostali filmovi (kao redatelj): Posve sigurno! (Absolutamente certo!, 1957); Put spasa (Vereda da salvação, 1965); Quelé do Pajeú (1968, suredatelj sa V. L. Barretom); Nemoguće se događa (omnibus, epizoda Ponovno nastajanje — O reimplante, 1970); Stanoviti kapetan Rodrigo (Um certo capitão Rodrigo, 1971); Odbacivanje (O descarte, 1974).

Mi. Šr.


Citiranje:
DUARTE, Anselmo. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 5.10.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1436>.

kratice i simboli