LZMK

Filmska enciklopedija

DONIOL-VALCROZE, Jacques Filmska traka traži dalje ...

DONIOL-VALCROZE, Jacques, franc. redatelj, glumac, književnik i film. kritičar (Pariz, 15. III 1920 — Cannes, 5. X 1989). Studirao pravo i povijest umjetnosti. Isprva film. kritičar u više listova, zatim urednik u »La Revue du Cinéma« i napokon gl. urednik »Cahiers du Cinéma«, časopisa koji je 1952, zajedno sa A. Bazinom, i utemeljio, a koji je presudno utjecao na formiranje generacije sineastâ novog vala s kraja 50-ih godina. Red. karijeru počinje 1955. kratkometr. filmovima. Njegov debitantski rad na igr. filmu je Voda do grla (L'eau à la bouche, 1959), ekranizacija komedije A. de Musseta; prebacujući radnju u naše vrijeme, ostvario je svježi, dopadljivi marivaudage o 3 ljubavna para koji u raskošnom dvorcu čekaju na odredbe oporuke; u filmu su naglašene scene tjelesne ljubavi. U sličnom duhu, zanimajući se za ljubavne igre, je i njegov drugi film Uzburkano srce (Le coeur battant, 1960). U Tajni kabarea (La dénonciation, 1961) s uspjehom se okreće žanru krim. filma, s polit. pozadinom: svjedok polit. umorstva odbija potkazati ubojicu zato što su za rata od njega torturom iznuđivali priznanja (u sva 3 filma igra redateljeva tadašnja supruga F. Brion). Uspjeha ima i filmom Silovanje (Le viol, 1967) koji se (ne samo zbog B. Andersson u gl. ženskoj ulozi) odlikuje »bergmanovskom« atmosferom, a pokazuje i utjecaj Besmrtne A. Robbe-Grilleta. Kuća Boriesovih (La maison des Bories, 1971) također tretira, kroz priču o ocu obitelji koji se tiranski odnosi prema supruzi i sinu i kojeg tek pojava mogućeg suparnika nagna da se promijeni, odnos muškarca i žene. Objavio roman Vrata krstionice (Les portes du baptistère).

Kao glumac, najbolja ostvarenja dao je u novovalovskim filmovima Divno doba (1959) i Praznici u Portugalu (1964) P. Kasta, te Besmrtna (1962) A. Robbe-Grilleta.

Ostali filmovi (kao (redatelj): Čovjek s presađenim mozgom (L'homme au cerveau greffé, 1972); Fatalna žena (Une femme fatale, 1974).

Ostali važniji filmovi (kao glumac): Orfej (J. Cocteau, 1951); Volim te, volim te (A. Resnais, 1968); Hulja (C. Lelouch, 1970); To se događa samo drugima (N. Trintignant, 1971); Out One: spektar (J. Rivette, 1972).

Pe. K.


Citiranje:
DONIOL-VALCROZE, Jacques. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1385>.

kratice i simboli