LZMK

Filmska enciklopedija

DONEN, Stanley Filmska traka traži dalje ...

DONEN, Stanley, am. filmski redatelj, producent, koreograf i plesač (Columbia, South Carolina, 13. IV 1924). Sa 10 godina nastupa kao plesač u mjesnom kazalištu. Studira potom na sveučilištu South Carolina, no ubrzo odlazi u New York gdje debitira kao plesač u musicalu Prijatelj Joey 1940. Iduće godine plesač je i asistent koreografa (G. Kelly) u musicalu Najbolja noga naprijed, a potom i u njegovoj film. ekranizaciji (E. Buzzell, 1943). Do kraja 40-ih godina radi u nizu filmova kao asistent koreografa ili koreograf, surađujući sa Ch. Vidorom, G. Sidneyjem, G. La Cavom, B. Berkeleyjem i dr. U filmu Povedi me na baseball (1949) B. Berkeleyja autor je priče i redatelj (uz G. Kellyja) jedne sekvence, a iste godine on i Kelly zajedno režiraju i koreografiraju vrlo uspjeli musical U grad! (On the Town), priču o trojici mornara koji u New Yorku provode dan odmora. Suradnju s Kellyjem nastavlja i u musicalima Pjevajmo na kiši (Singin' in the Rain, 1952) i Uvijek je lijepo vrijeme (It's Always Fair Weather, 1955). Zbog tih zajedničkih režija (kao i kasnije sa G. Abbotom), 50-ih godina sumnjalo se u njegovu autorsku samostalnost i njegovu stvaralaštvu pretpostavljao se opus V. Minnellija. Međutim, D. je ipak jedna od najtemeljnijih osobnosti u povijesti film. musicala. Iako je očito da film Pjevajmo na kiši (u anketi londonskog »Sight and Sound«-a 1982. našao se među najboljim filmovima svih vremena) — u kojem se u furioznom koreogr. ritmu isprepliću elementi komedije i melodrame, tvoreći nostalgičnu zgodu o kraju ere nij. filma i njegovih zvijezda — mnogo duguje Kellyjevu talentu, Donenov udio je nedvojben, prije svega u integriranju glazb. brojeva u zaplet (što nikad nije bila Kellyjeva osobita vrlina). Autorsku samostalnost dokazuje filmom Sedam nevjesta za sedmoricu braće (Seven Brides for Seven Brothers, 1954), musicalom u kojem je legenda o otmici Sabinjanki prenesena u prostor i ikonografiju vesterna, uspijevajući organizirati fabulu bez gl. junaka, zasnovavši cjelokupni film na dinamičnosti dviju plesačkih grupa. Jednako je virtuozan i njegov musical Smiješno lice (Funny Face, 1957), priča o fotografu i njegovu modelu (sa F. Astaireom i A. Hepburn), s radnjom u Parizu u doba »mode« egzistencijalizma, u kojem potvrđuje karakteristične red. vrline: vješto preplitanje komičnih i melodramskih elemenata, smisao za ekstravagantno, te radikalno korištenje technicolora (tako, špica filma tipičan je primjer am. pop-arta). Iste godine nastaju i Igre u pidžamama (The Pajama Game, suredatelj sa G. Abbottom), satirični musical o am. sindikatima (sa D. Day), u kojem minucioznom režijom uspijeva i dijalog pretvoriti u sredstvo intenziviranja dinamike u muz. filmu. Potkraj 50-ih godina (u razdoblju stagnacije muz. filma) D. odlazi u Vel. Britaniju i u toku idućeg desetljeća režira isključivo ondje, posvećujući se dr. žanrovima. Romant. komedija Indiskrecija (Indescreet, 1958) obiluje jednako bizarnim režijskim rješenjima kao i njegovi musicali, dok je thriller Šarada (Charade, 1964) izravna posveta A. Hitchcocku — razvijanjem pojedinih prizora, na »hitchcockovski« način, do apsurda. Zapažena mu je bila i melodrama Putovanje u dvoje (Two for the Road, 1967), sa A. Hepburn i A. Finneyjem, u kojoj, prikazujući krizu bračnog para, analizira moral 60-ih godina.

Nakon komercijalno neuspjelih projekata Mali princ (The Little Prince, 1974) i Avanture »Sretne lady« (Lucky Lady, 1975), D. se mnogo efektnije potvrdio dvodijelnim filmom Dva filma za groš (Movie Movie, 1978), ekscentričnim projektom u kojem se spajaju musical, komedija i melodrama te odaje počast Hollywoodu 20-ih i 30-ih godina. Do 1984. režirao je, sam ili u suradnji, 27 filmova.

Ostali važniji filmovi: Kraljevsko vjenčanje (Royal Wedding, 1951); Pusti djevojku na miru (Give a Girl a Break, 1953); Duboko u mom srcu (Deep in My Heart, 1954); Još jednom osjećajnije (Once More with Feeling, 1960); Čudna pošiljka (Surprise Package, 1960); Trava je zelenija (The Grass Is Greener, 1960); Arabeska (Arabesque, 1966); Opčinjen (Bedazzled, 1968); Stubište (Staircase, 1969); Saturn 3 (1980); Ljubav u Riju (Blame It on Rio, 1984).

N. Paj.


Citiranje:
DONEN, Stanley. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1383>.

kratice i simboli