LZMK

Filmska enciklopedija

DIREKTOR FILMA Filmska traka traži dalje ...

DIREKTOR FILMA, u SFRJ naziv za osobu koja organizacijski, operativno i financijski rukovodi proizvodnjom filma. U realizaciji njegovih zadaća pomažu mu → vođa snimanja, → organizatori snimanja i poslovni tajnik ekipe. Sudjeluje u realizaciji filma od stvaranja proizvodnog elaborata (operativni i financ. plan) do izradbe plana eksploatacije dovršenog filma. U suradnji s redateljem filma sudjeluje u izboru i angažiranju najvažnijih suradnika i u formiranju film. ekipe. Osigurava i pribavlja sva teh. sredstva i dr. opremu potrebnu za snimanje, te vodi brigu o kontinuiranom ostvarivanju operativnog plana u svim njegovim fazama (pripreme, snimanje i obradba filma). Prati također realizaciju financ. plana od pribavljanja potrebnih sredstava do obračuna dovršenog filma. Po ovlaštenju producenta, a za račun film. ekipe zaključuje ugovore i dr. poslovne aranžmane. Usklađuje rad svih sektora ekipe: režijskoga, snimateljskoga, scenografskoga, kostima i maske, montaže, tona i organizacije.

Z. Sud.


Citiranje:
DIREKTOR FILMA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1354>.

kratice i simboli