LZMK

Filmska enciklopedija

DIJATEKA Filmska traka traži dalje ...

DIJATEKA, sustavno obrađena i katalogizirana zbirka → dijafilmova; uobičajena je u obrazovnim i sličnim organizacijama zatvorenog tipa, a nailazimo ponegdje i na otvorene posudbene dijateke.

Z. Sud.


Citiranje:
DIJATEKA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1341>.

kratice i simboli