LZMK

Filmska enciklopedija

DIJALOG Filmska traka traži dalje ...

DIJALOGGOVOR U FILMU


Citiranje:
DIJALOG. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1339>.

kratice i simboli