LZMK

Filmska enciklopedija

DIJAFILM Filmska traka traži dalje ...

DIJAFILM, također filmstrip, kontinuirani niz likovno i sadržajno povezanih slika (fotografija ili crteža), koje obrađuju jednu temu, snimljenih uzastopno na film. vrpcu širine 35 mm, a u svrhu povezanog projiciranja (za razliku od dijapozitiva koji se mogu projicirati i nepovezano). D. se projicira s pomoću dijaprojektora koji može biti sinkrono povezan s unaprijed snimljenim komentarom na odvojenoj magnetofonskoj vrpci. D. služi kao vizualno sredstvo u obrazovnim procesima, a ima i šire instruktivne, propagandne i dr. namjene.

Z. Sud.


Citiranje:
DIJAFILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1337>.

kratice i simboli