LZMK

Filmska enciklopedija

DIFFRING, Anton Filmska traka traži dalje ...

DIFFRING, Anton, brit. glumac njem. podrijetla (Koblenz, 20. X 1918 — Chauceteneuf-de-Grasse, 20. V 1989). Završio Akademiju dramskih umjetnosti u Berlinu. Glum. karijeru započinje u kazalištu — u Kanadi i SAD; film. glumom bavi se od 1950. u Vel. Britaniji. Visok, plavokos, oštrih crta lica, uvijek pomalo namrgođen, gotovo »luđačka« pogleda, pokazao se upravo idealnim interpretom uloga »arijevskih« negativaca — nacista i gestapovaca, kakve je najčešće igrao (takvu epizodu odigrao je i u jugosl. filmu Sutjeska, 1973, S. Delića), kao i dezorijentiranih, psihički poremećenih i zbog toga zločinu sklonih likova. Njegovim najuspjelijim ostvarenjem smatra se uloga u futurističkom filmu Fahrenheit 451 (F. Truffaut, 1966) — prijatelja gl. junaka, koji ga zapravo špijunira i prijavljuje zbog sakrivanja knjiga. Glumi i na am., kan. i brit. televiziji.

Ostale važnije uloge: Hotel Sahara (K. Annakin, 1951); Priča o Colditzu (G. Hamilton, 1955); Ja sam kamera (H. Cornelius, 1955); Čovjek koji je prevario smrt (T. Fisher, 1959); Heroji Telemarka (A. Mann, 1965); Slomljena krila (J. Guillermin, 1966); Dvostruki čovjek (F. J. Schaffner, 1968); Orlovsko gnijezdo (B. G. Hutton, 1969); Cepelin (É. Perier, 1971); Mrtvi golub u Beethoven Strasse (S. Fuller, 1973); Zaklinjač (J.-L. Bertucelli, 1976); Tajna švicarske banke (J. Arnold, 1977); Valentino (K. Russell, 1977); SAS u San Salvadoru (R. Coutard, 1982).

Mi. Šr.


Citiranje:
DIFFRING, Anton. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1335>.

kratice i simboli