LZMK

Filmska enciklopedija

DIETZ, Howard Filmska traka traži dalje ...

DIETZ, Howard, am. pisac, libretist i propagandist (New York, 8. IX 1896). Studirao na sveučilištu Columbia u New Yorku. Poslije I svj. rata radio kraće vrijeme kao novinar, zatim prešao na film. Najprije je djelovao kao šef propagande u kompaniji Goldwyn Pictures, a nakon njenog ujedinjenja s Metrom, od 1924, na istom je položaju u novoj kompaniji MGM; ujedno, od 1940. do 1957, potpredsjednik je čitavog poduzeća. Njegova je zamisao zaštitni znak kompanije MGM — lav (Leo the Lion) i latinsko geslo (Ars gratia Artis). Usporedo se afirmirao pišući tekstove za film. songove te libreta za musicale i opere. Napisao je niz popularnih songova, dijelom u suradnji s kompozitorom A. Schwartzom (Dancing in the Dark, Alone Together i dr.) i tekstove za neke od najpoznatijih am. musicala koji su snimljeni i u film. serijama: Troje je gomila (Three's Crowd, 1930; film. verzija J. Frawley, 1969) i Diži zavjesu (The Band Wagon, 1931; prva film. verzija M. Varnel, 1939; druga film. verzija V. Minnelli, 1953). Prema naslovu njegova najpoznatijeg songa Dancing in the Dark snimljen je istoimeni film (Ples u tami, 1949, I. Reisa). Isti naslov nosi i Dietzova autobiografija objavljena 1975. Surađivao je i u newyorškoj operi Metropolitan.

Ostali važniji filmovi: Tri odvažne kćeri (F. M. Wilcox, 1948); Ljubavna pjesma (Ch. Walters, 1953).

I. Ać.


Citiranje:
DIETZ, Howard. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1333>.

kratice i simboli