LZMK

Filmska enciklopedija

DIESSL, Gustav Filmska traka traži dalje ...

DIESSL, Gustav, njem. glumac (Beč, 20. XII 1898 — Beč, 19. III 1948). Studirao slikarstvo u Beču. Nakon I svj. rata postaje kaz. glumac i nastupa na scenama Berlina, Beča, Strasbourga i Budimpešte. Od 1927. nastupa u nizu nij. i zv. filmova. Iz nij. razdoblja najpoznatija mu je uloga Jacka Trbosjeka u filmu Pandorina kutija (G. W. Pabst, 1929), a u zvučnom sporedna uloga u Testamentu doktora Mabusea (F. Lang, 1933), kao i veći broj nastupa u planinskim filmovima (Bergfilme) A. Fancka i L. Trenkera. Pojavljivao se i u tal. i am. filmovima.

Ostale važnije uloge: Zapadno bojište 1918. (G. W. Pabst, 1930); Tigar od Ešnapura (R. Eichberg, 1937); Indijski nadgrobni spomenik (R. Eichberg, 1938); Kaučuk (E. von Borsody, 1938); Komedijaši (G. W. Pabst, 1941); Kolberg (V. Harlan, 1944); Proces (G. W. Pabst, 1948).

Vr. V


Citiranje:
DIESSL, Gustav. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1330>.

kratice i simboli