LZMK

Filmska enciklopedija

DESSAU, Paul Filmska traka traži dalje ...

DESSAU, Paul, njem. kompozitor i dirigent (Hamburg, 19. XII 1894 — Istočni Berlin, 28. VI 1979). Studirao klavir i kompoziciju na konzervatoriju u Berlinu. Karijeru započinje 1919. kao dirigent opernih kuća u Kölnu, Mainzu i Berlinu; 1933. emigrira u Pariz, zatim prelazi u SAD, da bi se 1949. vratio i otada djelovao u Istočnom Berlinu. Pristaša ekspresionizma, zatim objektivizma, pa društveno angažirane, realist. umjetnosti, autor opsežna opusa (opere, simfonijska i komorna djela, zborovi, borbene pjesme). Suradnik B. Brechta, komponirao je scensku glazbu za niz njegovih najpoznatijih dramskih djela. Filmom se počeo baviti 1928, i otada je napisao glazbu za više od 20 igr. filmova am. i njem. produkcije; skladao je, među ostalim, za filmove A. Fancka, a vrlo je zapažena i njegova glazba za lut. filmove Čudesni sat (1928) i Začarana šuma (1928) L. Starevitcha.

Ostali važniji filmovi: Velika čežnja (I. Székely, 1930); Oluje nad Mont Blancom (A. Fanck, 1930); Saltomortale (E. A. Dupont, 1931); Pustolovina u Engadinu (A. Fanck, 1932); S. O. S. Eisberg (A. Fanck, 1933); Werther (M. Ophüls, 1938); Supruga grofa Monte Crista (E. G. Ulmer, 1946).

I. Ać.


Citiranje:
DESSAU, Paul. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1306>.

kratice i simboli