LZMK

Filmska enciklopedija

DESMARETS, Sophie Filmska traka traži dalje ...

DESMARETS, Sophie (pr. ime Jacqueline Desmarets), franc. filmska i kazališna glumica (Pariz, 7. IV 1922). Na filmu se pojavljuje za II svj. rata; prvu, manju ulogu igra u Prvom sastanku (1941) H. Decoina. Usporedno glumeći i u kazalištu, popularnost stječe ulogama veselih i — u njenoj interpretaciji — pomalo komičnih djevojaka. Igrajući uglavnom takve uloge, postaje tipičnom predstavnicom tzv. bulevarskog kazališta i filma.

Ostale važnije uloge: Sam noću (C. Stengel, 1945); Kapetan (R. Vernay, 1946); Rocambole (J. de Baroncelli, 1947); Žena bez prošlosti (G. Grangier, 1948); Izvolite u kola (L. Zampa, 1951); Tajna sestre Angèle (L. Joannon, 1955); Večeras podsuknje lete (D. Kirsanoff, 1956); Miss Katastrofa (D. Kirsanoff, 1956); Sajam vragoljanâ (L. Daquin, 1963).

D. Šva.


Citiranje:
DESMARETS, Sophie. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1302>.

kratice i simboli