LZMK

Filmska enciklopedija

DENIĆ, Miomir Filmska traka traži dalje ...

DENIĆ, Miomir, slikar i scenograf (Beograd, 22. I 1913). Studirao tehniku, a pohađao i glumačku školu u Beogradu. Kao scenograf formirao se u Narodnom pozorištu u Beogradu, u kome djeluje od 1936, i u ateljeu slikara J. Bijelića. Svoje najveće domete postigao je u kaz. scenografiji (više stotina predstava). Od kraja 1944. jedan od pionira organiziranja kinematografije u Beogradu, a znatno je pridonio i formiranju film. scenografskih kadrova u Beogradu. Od 1947. radi scenografije za više od 25 filmova, osobito zapaženo u Sofki (1948, Nagrada vlade FNRJ 1949) i Dečaku Miti (1951) R. Novakovića, Sibirskoj ledi Magbet (1962) A. Wajde, Nevesinjskoj puški (1963) i Maršu na Drinu (1964) Ž. Mitrovića, te Hitleru iz našeg sokaka (1975) V. Tadeja. Na festivalu u Puli dobio je prvu nagradu za scenografiju za rad u filmu Pop Ćira i pop Spira (1957) S. Jovanović i Zlatnu plaketu Arena za rad u filmu Četiri kilometra na sat (1958) V. Stojanovića. Izradio je scenografije i za nekoliko desetaka tv-drama. Izlagao je slike i scenogr. projekte na nizu samostalnih izložbi. Dobitnik je više odlikovanja i niza priznanja.

LIT.: O. Milanović, Denić, Beograd 1977.

Mo. I.


Citiranje:
DENIĆ, Miomir. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1281>.

kratice i simboli