LZMK

Filmska enciklopedija

DENEŠ, Oto Filmska traka traži dalje ...

DENEŠ, Oto, film. redatelj (Beočin, 14. VI 1926). Završio Fakultet političkih nauka u Beogradu i doktorirao. Od 1948. u Beogradu najprije redatelj Vojnofilmskog centra Zastava film, zatim slobodan umjetnik. Režirao, najčešće po vlastitom scenariju, oko 40 kratkometr. filmova (dokumentarnih, propagandnih i reportaža), te 2 dugometr. igrana filma. Osnovna su mu preokupacija politički angažirani filmovi raznih vrsta. Snimao je posjete predsjednika Tita (Burma, Indija, Francuska i drugdje), srednjemetr., odn. dugometr. filmove prema arhivskim snimkama o povijesti KP Jugoslavije (Od monarhije do republike, 1958; Četiri decenije, 1959), dugometr. igrane filmove o stvarnim događajima: isticanju crvene zastave nad okupiranim Splitom (Stepenice hrabrosti, 1961) i zarobljavanju okupatorskog oklopnog vlaka (Oklopni voz, 1962). Svoj najveći domet D. dostiže u svojim posljednjim dokum. filmovima (Zakon krvi, 1965; Paori, 1965; Labin, 1966). Film o mukotrpnom radu rudara Kosova, Rudari — hleb sa devet kora (1964), dobio je na XII Festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma u Beogradu diplomu za režiju, a u Leipzigu nagradu Srebrni golub. Nakon 1968. napušta film i od tada se bavi polit. radom.

Mo. I.


Citiranje:
DENEŠ, Oto. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1278>.

kratice i simboli