LZMK

Filmska enciklopedija

DEMY, Jacques Filmska traka traži dalje ...

DEMY, Jacques, franc. redatelj (Pont-Château, 5. VI 1931). Suprug → A. Varda. Poslije studija fotografije i filma u Parizu, bio je asistent redatelja i snimio niz kratkometr. filmova. Prvi igr. film Lola (1961), ezoterično i poetično djelo u kojem je ljudski život prezentiran kao zbir slučajnosti, predstavlja ga kao jednog od darovitijih predstavnika franc. novog vala. Film je dobro primljen od kritike koja je isticala senzibilan, odnjegovan duh njegova autora sklona hvatanju unutrašnjih raspoloženja; film dijelom oživljava i uspomenu na M. Ophülsa. S filmom Cherbourški kišobrani (Les parapluies de Cherbourg, 1963) D. je učinio znatan prodor u svijet glazb. filma i iskazao mogućnosti koje prelaze obzore dominantnih am. filmova takve vrste; to je melodramska priča o dvoje mladih koji se vole i čija se veza raspada kada mladić mora otići u alžirski rat, a temelji se na pjevanom dijalogu; neki su dijalozi na razini pukog recitativa, ali oni dramatičniji dugo ostaju u sjećanju gledaoca; dojmljivosti i dopadljivosti filma bitno su pridonijeli glazba M. Legranda i znalačka primjena kolora. U idućem filmu Djevojke iz Rocheforta (Demoiselles de Rochefort, 1966) D. koristi sva poznata načela na kojima počiva žanr glazb. komedije, ovaj put s manje uspjeha. Kasnijim filmovima više ne ponavlja uspjeh prvih.

Ostali filmovi: Zaljev anđelâ (La baie des anges, 1962); Model Shop (1968); Magareća koža (Peau d'âne, 1970); Frulaš iz Hamelina (The Pied Piper of Hamelin, 1971, u Vel. Britaniji); Najznačajniji događaj otkako je čovjek stupio na Mjesec (L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, 1973); Lady Oscar (1978); Soba u gradu (Une chambre en ville, 1982).


Citiranje:
DEMY, Jacques. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1277>.

kratice i simboli