LZMK

Filmska enciklopedija

AMFITHEATROF, Daniele Filmska traka traži dalje ...

AMFITHEATROF, Daniele, am. skladatelj i dirigent rus. podrijetla (Petrograd, danas Lenjingrad, 29. X 1901 — 7. VI 1983). Sin romanopisca i dramatika. Studirao u Petrogradu, Pragu i Rimu, gdje je diplomirao na Akademiji Sta. Cecilia. Afirmirao se najprije kao dirigent, nastupajući s manjim evr. orkestrima. God. 1937. emigrirao je u SAD i vodio simfonijski orkestar Minneapolisa, a od 1939. angažiran je kao dirigent i skladatelj kompanije MGM. Još za boravka u Rimu napisao je glazbu za film Svačija gospođa (1934) M. Ophülsa. Zatim je komponirao simfonijska, komorna i vokalna djela, a tek u Americi posvetio se od 1943. pretežno film. muzici. Skladao je glazbu za više od 70 am. filmova.

Ostali važniji filmovi: Lassie se vraća kući (F. M. Wilcox, 1943); Znak za pljačku (R. Thorpe, 1944); Dani slave (J. Tourneur, 1944); Supruga u gostima (S. Wood, 1945); Neizvjesnost (F. Tuttle, 1946); Slom (S. Heisler, 1947); Pismo nepoznate žene (M. Ophüls, 1948); Druga strana šume (M. Gordon, 1948); Teška dilema (M. Gordon, 1948); Kuća mržnje (J. L. Mankiewicz, 1949); Lepeza lady Windermere (O. Preminger, 1949); Pustinjska lisica (H. Hathaway, 1951); Ljudska žudnja (F. Lang, 1954); Proces (M. Robson, 1955); Od pakla do Texasa (H. Hathaway, 1958); Opasna đavolica (G. Cukor, 1959); Sierra Chariba (S. Peckinpah, 1965).

Ni. Š.


Citiranje:
AMFITHEATROF, Daniele. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 4.6.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=127>.

kratice i simboli