LZMK

Filmska enciklopedija

DELAČ, Vladimir Filmska traka traži dalje ...

DELAČ, Vladimir, karikaturist i animator (Slavonski Brod, 13. X 1927 — Zagreb, 16. I 1968). Studirao slikarstvo i pravo u Zagrebu, ali je studij napustio i od 1946. počeo surađivati u humorističkom listu »Kerempuh« u kojem je objavio nekoliko tisuća karikatura. U časopisu »Plavi vjesnik« pojavljuje se kao strip-crtač, stripovima u nastavcima Viki i Niko, Marina i Davor, a u »Areni« popularnim likom Svemirko. Objavljivao je karikature gotovo u svim zagrebačkim listovima. Jedan od pionira anim. filma u nas. Radio je u Duga filmu od njegova osnutka: kao animator u Velikom mitingu (W. Neugebauer, 1951), kao crtač i animator u Veselom doživljaju (W. Neugebauer, 1951), kao glavni crtač i animator u Reviji na dvorištu (A. Lušičić, 1952).

P. C.


Citiranje:
DELAČ, Vladimir. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.5.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1249>.

kratice i simboli