LZMK

Filmska enciklopedija

DEKORATER Filmska traka traži dalje ...

DEKORATER, u SFRJ naziv za stručnjaka koji za snimanja filma održava scenogr. objekte. Sudjeluje u preobrazbama objekata (otvaranje i premještanje stijena, premještanje rekvizita i sl.), te na licu mjesta izrađuje i dorađuje elemente dekora prema potrebama snimanja.

Z. Sud.


Citiranje:
DEKORATER. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1248>.

kratice i simboli