LZMK

Filmska enciklopedija

DE FILIPPO, Eduardo Filmska traka traži dalje ...

DE FILIPPO, Eduardo (pr. ime E. Passarelli), tal. kazališni i filmski glumac i redatelj, te film. scenarist i komediograf (Napulj, 24. V 1900 — Rim, 31. X 1984). Sin kaz. glumca, već sa 13 godina postaje član glum. družine E. Scarpettija. Zajedno s bratom Peppinom i sestrom Titinom osniva 1932. kaz. trupu Teatro Umoristico koja razvija tradicije pučkoga teatra. Iste godine, zajedno s bratom Peppinom, pojavljuje se prvi put i na filmu — Tri čovjeka u fraku M. Bonnarda. Veliku popularnost postiže ulogama u filmovima Trorogi šešir (1934) M. Camerinija i Ali moja ljubav ne umire (1938) G. Amata. Njegova komika zasniva se na karakterističnim elementima commedije dell'arte — improvizaciji, naglašenoj glumi, te brzome i duhovitom dijalogu. Režirati započinje 1940 (Pala je zvijezda — In campagna è caduta una Stella), a najznačajniji mu je red. film Milijunaški Napulj (Napoli milionaria, 1950), adaptacija vlastitoga kaz. komada, kojim se — kao i većinom ostalih — uključuje u folkloristički smjer što se poč. 50-ih godina izdvaja iz neorealizma. Kasniji njegovi filmovi, kao Fortunella (1958), bili su pod vidnim utjecajem F. Fellinija. Sredinom 60-ih godina ponovno se vraća kazalištu te vodi družinu Scarpettiana u Napulju. Zbog zaslugâ u umj. radu imenovan je 1981. doživotnim senatorom.

Ostali važniji filmovi (kao glumac): To dvoje (G. S. Righelli, 1935); To sam bio ja (R. Matarazzo, 1937); Ne plaćam ti (C. Lodovico, 1942); Život počinje iznova (M. Mattoli, 1945); Lopov u raju (D. Paolella, 1952); Djevojke sa Španjolskog trga (L. Emmer, 1952); Sto godina ljubavi (L. De Felice, 1953); Villa Borghese (G. Franciolini, 1953); Traviata 53 (V. Cottafavi, 1953); Napuljsko zlato (V. De Sica, 1954); Naša vremena (A. Blasetti, 1954); Ferdinand I, napuljski kralj (G. Franciolini, 1959); Svi kućama (L. Comencini, 1960).

Ostali cjelovečernji filmovi (kao redatelj): Znam ja tebe (Ti conosco, mascherina, 1943); Filumena Marturano (1951); Muž i žena (Marito e moglie, 1952); Djevojke za udaju (Ragazze da marito, 1952); Napolitanci u Milanu (Napoletani a Milano, 1953); Te sablasti (Questi fantasmi; 1954); San jedne noći (Sogno di una notte, 1959); Viči jače... ne razumijem (Spara forte... più forte... non capisco, 1966).

Da. Mć.


Citiranje:
DE FILIPPO, Eduardo. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1241>.

kratice i simboli