LZMK

Filmska enciklopedija

AMERICAN FILM MANUFACTURING COMPANY Filmska traka traži dalje ...

AMERICAN FILM MANUFACTURING COMPANY, akr. AFMC, popularno zvana American Flying A, producentska kuća koju su 1910. osnovali J. R. Freuler i S. Hutchinson. Am. produkcijom toga vremena dominira newyorška Motion Pictures Patents Company, a AFMC se, kao i većina dr. konkurentskih kuća, smješta u Californiju, buduće film. središte SAD. Proizvodnju počinju bez studija, snimajući vesterne na otvorenom, no tijekom 1914. i 1915. putem studija u Chicagu ostvaruje i umjetnički vrednije projekte Cvrčak na ognjištu, serijal Dijamant na nebu itd. U toku postojanja upošljava brojne redatelje i poznata glum. imena: M. A. Neilana, D. Tannera, L. Pickford (sestru glasovite Mary) itd. U sklopu kompanije djelovalo je čak 9 malih kompanija: Clipper, Mustang, Vogue, Signal i dr. One prestaju djelovati već ranih 20-ih godina.

Vl. T.


Citiranje:
AMERICAN FILM MANUFACTURING COMPANY. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 2.6.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=124>.

kratice i simboli