LZMK

Filmska enciklopedija

DE BRAY, Yvonne Filmska traka traži dalje ...

DE BRAY, Yvonne, franc. kazališna i filmska glumica (Pariz, 12. V 1886 — Pariz, 2. II 1954). Prvenstveno kaz. glumica; interpretirala je mnoge uloge u dramama J. Cocteaua i bila jedna od njegovih omiljenih glumica. Cocteau je dovodi i na film, gdje debitira u pedesetsedmoj godini; odigrala je ukupno 11 film. uloga, mahom epizodnih, nametnuvši se ipak kao prvorazredna karakterna glumica.

Važnije uloge: Vječno vraćanje (J. Delannoy, 1943); Dvoglavi orao (J. Cocteau, 1948); Strašni roditelji (J. Cocteau, 1948); Gigi (J. Audry, 1948); Caroline Chérie (R. Pottier, 1950); Svi smo mi ubojice (A. Cayatte, 1952); Kad budeš čitala ovo pismo (J.-P. Melville, 1953).

D. Šva.


Citiranje:
DE BRAY, Yvonne. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1227>.

kratice i simboli