LZMK

Filmska enciklopedija

DEBENEDETTI, Giacomo Filmska traka traži dalje ...

DEBENEDETTI, Giacomo, tal. kritičar i teoretičar (Biella, 1901). Suradnik časopisa »Il Convegno« i »Cinema«, nastavlja u film. teoriji croceansku orijentaciju koju je bio započeo → A. Gerbi. Film smatra rezultantom aktivne invencije vizionarskog oka pjesnika i pasivnog dokumentarizma meh. kamere što podrazumijeva dvije krajnosti: ekspresivnu ali statičnu dokumentarističnu slikovitost (utjelovljenu u C. Th. Dreyeru) i dinamični grafizam fantazije u akciji (am. akcioni film). Ove suprotnosti se nadilaze unutrašnjim kretanjem koje poriče izvanjsku inertnost slike i uspostavlja stil. Tipičan vid film. imaginacije otkriva se u »integralnom realizmu« zv. kadra, koji se manifestira kao »umjetnički ukus«. Melodrama XIX st. tako se zamjenjuje naturalističnom i panteističnom melodramom filma (Izvorišta filma — Risorse del cinema, 1931).

Ostali važniji radovi: Zvijezde: maske i mitovi filma (Dive: maschere e miti del cinema, 1936, sa A. Consigliom); Prva točka: knjiga snimanja (Primo punto: la scenneggiatura, 1936).

Du. S.


Citiranje:
DEBENEDETTI, Giacomo. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 4.6.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1226>.

kratice i simboli