LZMK

Filmska enciklopedija

DEARDEN, Basil Filmska traka traži dalje ...

DEARDEN, Basil, brit. redatelj, producent i scenarist (Westcliffe, 1. I 1911 — 23. III 1971). Isprva djeluje u kazalištu. Film. karijeru započinje kao asistent redatelja Basila Deana, potom je organizator snimanja i scenarist u kompaniji Ealing. Kao redatelj debitira 1941; u poč. karijere režira nekoliko komedija s popularnim komičarem Willom Hayem (koji je i suredatelj tih filmova). Samostalno režira od 1943, a potkraj 40-ih godina počinje plodnu suradnju sa scenaristom i producentom Michaelom Relphom koji je i suredatelj osam njegovih filmova. Bez uočljive stvaralačke osobnosti, više discipliniran no inspiriran, D. je bio jedan od najpouzdanijih redatelja — zanatlija brit. kinematografije, tvorac rado gledanih filmova najrazličitijih žanrova. Od 38 njegovih djelâ popularnošću ili umj. vrijednošću najviše se ističu film strave Kočijaš mrtvačkih kola (The Hearse Driver, 1945, epizoda u omnibusu Gluho doba noći); Pjesma mrtvim ljubavnicima (Saraband for Dead Lovers, 1948), pov. melodrama iz XVII st; Brod koji je umro od stida (The Ship That Died of Shame, 1955, suredatelj M. Relph), melodrama iz II svj. rata; Safir (Sapphire, 1959), antirasistički krim. film; Liga džentlmena (The League of Gentlemen, 1960), krim. komedija u duhu → Ealing-komedijâ; Žrtva (Victim, 1961), svojedobno smiona obradba teme homoseksualizma. Stradao u auto-nesreći.

Ostali važniji filmovi: Zarobljeno srce (The Captive Heart, 1946); Frieda (1947); Plava svjetiljka (The Blue Lamp, 1950); Život za Ruth (Life for Ruth, 1962); Iskrivljivači uma (The Mind Benders, 1963); Žena od slame (Woman of Straw, 1964); Kartum (Khartoum, 1966); Samo kad se smijem (Only When I Larf, 1968); Kompanija za ubojstva (The Assassination Bureau, 1969); Čovjek koji je progonio sama sebe (The Man Who Haunted Himself, 1970).


Citiranje:
DEARDEN, Basil. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 31.3.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1223>.

kratice i simboli