LZMK

Filmska enciklopedija

AMENGUAL, Barthélemy Filmska traka traži dalje ...

AMENGUAL, Barthélemy, franc. kritičar, historičar i teoretičar. Isprva radi u Alžiru, gdje se bavi usporednom estetikom, istražujući odnose između filma, romana i kazališta (Roman i film — Roman et cinéma, 1951; Kazalište i film — Théâtre et théâtre filme, 1954) te nekim općim teorijskim pitanjima (Prisutnost i evokacija u filmu — Présence et évocation au cinéma, 1951). Zatim je prešao u Francusku i pisao monografije o pojedinim film. stvaraocima (S. M. Ejzenštejn, Ch. Chaplin, G. W. Pabst, R. Clair, A. P. Dovženko, J. Vigo); u novije vrijeme okrenuo se teorijskim problemima na razmeđi učenja → fenomenološke i → semiološke škole. U knjizi Ključevi za film (Clefs pour le cinéma, 1971) istražuju »kinematičnost« filma kao njegovu osnovnu odliku koja film. činjenicu postavlja u paradoksalan položaj »odsutne prisutnosti, prisutne odsutnosti, 'tamo-ovdje' i 'ovdje-tamo', jednoga imaginarnoga i jednoga irealnoga stvarnog, sadašnje prošlosti i sadašnjosti koja je već prošla, pošto se (pošto je) preda mnom oživljavahu) i pripovijeda(ju)«. Film »oscilira između prisutnosti i evokacije, 'biti ovdje' i 'biti u vezi', svijeta i pripovijesti, dokumenta i diskursa«.

Ostali za teoriju filma značajniji radovi: Film i pismo (Cinéma et écriture, 1973); Jedan mučenik estetike: Rudolf Arnheim (Un martyr de l'esthétique: Rudolf Arnheim, 1974).

Du S.


Citiranje:
AMENGUAL, Barthélemy. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 4.6.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=120>.

kratice i simboli