LZMK

Filmska enciklopedija

DAPČEVIĆ, Milena Filmska traka traži dalje ...

DAPČEVIĆ, Milena, ranije Vrsajkov, Milena, kaz. i film. glumica (Despotovo, 2. IX 1930). Diplomirala glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Od 1953. do 1980, s kratkim prekidom, članica je Narodnog pozorišta u Beogradu. Igrala je u desetak filmova. Osobito se isticala u ulogama žena iz proteklih vremena, tako u Bakonji fra Brne (F. Hanžeković, 1951), kao Cvita, velika Bakonjina ljubav, Anikinim vremenima (V. Pogačić, 1954), u naslovnoj ulozi žrtve neuzvraćene ljubavi, i Pesmi sa Kumbare (R. Novaković, 1955), kao Turkinjica koju voli srpski ustanik.

Ostale uloge: Svi na more (S. Popović, 1952); Nevjera (V. Pogačić, 1953); Gospođa ministarka (Ž. Skrigin, 1958); Bitka na Neretvi (V. Bulajić, 1969); Košava (D. Lazić, 1974); Boško Buha (B. Bauer, 1978).

Mo. I.


Citiranje:
DAPČEVIĆ, Milena. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.9.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1199>.

kratice i simboli