LZMK

Filmska enciklopedija

D'ANNUNZIO, Gabriele Filmska traka traži dalje ...

D'ANNUNZIO, Gabriele, tal. književnik i političar (Pescara, 12. III 1863 — Cargnacco, 12. III 1938). U svojim pjesmama, novelama, romanima i dramama asimilirao je najrazličitije utjecaje, od Carduccija i Verge, preko parnasovaca i simbolistâ do rus. psihološkog romana i Neitzscheove filozofije. Umjetnik naglašene senzualnosti, predstavnik tal. građanske dekadentne književnosti. Neobično je snažno utjecao na kulturu i običaje svog vremena, pa čitavo razdoblje tal. filma do 1918. nosi pečat dannunzijevskog ukusa. To se osobito osjeća u salonskim dramama, kultu divâ i fatalnih žena, ali i u pov. spektaklima u kojima se slavi nacionalistički i osvajački duh imperijalističke Italije. Samo u razdoblju od 1911. do 1921. snimljeno je 20 filmova prema njegovim djelima, a režirali su ih E. Bencivenga, L. Maggi, G. Pastrone, E. Rodolfi, M. Caserini, A. Robert, M. Gargiulo, U. Falena, A. Palermi, M. Bonnard, G. Antamoro i njegov sin Gabriellino D'Annunzio. Među novijim ekranizacijama D'Annunzijevih djela valja spomenuti film Uljez (L. Visconti, 1976). Na filmu je izravno sudjelovao surađujući na scenarijima samo za dva filma — Cabiria (G. Pastrone, 1914) i Raj u sjeni sablji (?, 1921, dokumentarni).

D. Šva.


Citiranje:
D'ANNUNZIO, Gabriele. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.9.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1195>.

kratice i simboli