LZMK

Filmska enciklopedija

DABAC, Tošo Filmska traka traži dalje ...

DABAC, Tošo, majstor umj. fotografije (Nova Rača, 18. V 1907 — Zagreb, 9. V 1970). Završio studij prava u Zagrebu. Radio 1928 — 1941 za MGM, Pan-film, Bosnu, Thaliju i Prosvjetni film kao dramaturg, prevodilac, šef štampe i reklame. Bavio se i montažom kratkometr. filmova, većinom o kult. temama. Preveo i obradio oko 500 filmova. Među prvima u nas pisao je o problematici zv. filma.

P. C.


Citiranje:
DABAC, Tošo. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1176>.

kratice i simboli