LZMK

Filmska enciklopedija

ĆOROVIĆ, Milorad-Mile Filmska traka traži dalje ...

ĆOROVIĆ, Milorad-Mile, slikar i scenograf (Sarajevo, 25. XI 1932). Završio Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu 1959. Kao crtač karaktera i slikar pozadine debitira u anim. filmovima Znanje za putovanje (B. Ranitović, 1962) i Nokturno (V. Hadžismajlović, 1964). U svojstvu scenografa radi u tri igr. filma suvremene tematike: Sunce tuđeg neba (M. Kosovac, 1968), Draga Irena (N. Stojanović, 1970) i Život je masovna pojava (M. Idrizović, 1970). Kao glumac-naturščik povremeno je tumačio epizodne likove u kratkometražnim (npr. Ekspres, 1970, i Ambalaža, 1972, V. Stojanovića) i cjelovečernjim filmovima (npr. Draga Irena i Život je masovna pojava).

N. Sić.


Citiranje:
ĆOROVIĆ, Milorad-Mile. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 1.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1175>.

kratice i simboli