LZMK

Filmska enciklopedija

ČEMČEV, Vangel-Laki Filmska traka traži dalje ...

ČEMČEV, Vangel-Laki, redatelj i montažer (Voden, Grčka, 4. IV 1937). Napustio je rodno mjesto 1943. i prvih godina živio u Bitoli i Djakovu. Zatim se nastanio u Skopju, a rad na filmu započeo je kao montažer 1959. Deset godina je montirao sveukupnu igr. i dokum. produkciju Vardar-filma, da bi 1971. počeo, najprije na televiziji, a zatim u matičnoj kući, snimati samostalna djela. Dokum. film Krluk (1973) bio je na beogradskom festivalu dočekan kao izvorno i trpko dokum. svjedočanstvo, te je predstavljao domaći kratkometr. film na više međunar. filmskih smotri (Krakov, Sorrento). Od ostalih filmova koji slijede dokumentarističku inspiraciju Krluka, izdvajaju se Slava života (Slava na životot, 1975), Ja, Blaga Micanova (Jas, Blaga Micanova, 1976), Ugič (1977) i Glava (1978).

G. Va.


Citiranje:
ČEMČEV, Vangel-Laki. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 2.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1143>.

kratice i simboli