LZMK

Filmska enciklopedija

CROWN FILM UNIT Filmska traka traži dalje ...

CROWN FILM UNIT, film. odjel pri brit. Ministarstvu informacija (Ministry of Information), nastavljač djelatnosti brit. dokumentaristâ iz 30-ih godina (→ britanski dokumentaristički pokret), odn. sličnih službi pri → Empire Marketing Boardu i → GPO Film Unitu. Naziv Crown Film Unit često se upotrebljava da bi se označilo djelovanje svih tih triju službi.

Odjel je nastao kada je Ministarstvo informacija preuzelo GPO Film Unit u rujnu 1939, a u travnju 1940. promijenjen je naziv u Crown Film Unit. Nakon dolaska Konzervativne stranke na vlast 1951, odjel je bio raspušten i otada pri brit. vladi ne postoji film. služba.

Najznačajnija djelatnost CFU-a odvijala se za II svj. rata. Premda je vođa Britanskoga dokumentarističkog pokreta John Grierson u međuvremenu otišao u Kanadu, entuzijazam je još uvijek postojao; najistaknutija imena iz tog razdoblja su → Harry Watt i → Humphrey Jennings, a spomenuti valja i Jacka Leeja, Jacka Holmesa i Pata Jacksona.

Vl. T.


Citiranje:
CROWN FILM UNIT. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1114>.

kratice i simboli