LZMK

Filmska enciklopedija

CINEMA Filmska traka traži dalje ...

CINEMA, tal. filmski časopis-mjesečnik. Izlazio od jula 1936. do 1956. Uređivao ga je od samog početka Luciano de Feo, a 1937. Mussolini je postavio svog sina Vittorija za suurednika. Časopis je značajan po tome što, usprkos faš. diktaturi, svoje članke uspijeva prožeti prikriveno antifaš. idejama, koje su zagovarale realist. tendencije u filmu. U časopisu su surađivali lijevo orijentirani pisci i redatelji koji će kasnije »stvoriti« neorealizam (npr. L. Visconti, M. Antonioni, G. De Santis i dr.).

J. Ste.


Citiranje:
CINEMA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=969>.

kratice i simboli