LZMK

Filmska enciklopedija

BOOM Filmska traka traži dalje ...

BOOM, engl. naziv za napravu koja se primjenjuje pri snimanju zvuka na filmu, a služi za daljinsko meh. usmjeravanje mikrofona u prostoru. Sastoji se od: (1) stalka s kotačima za mirno i jednoliko pokretanje; (2) teleskopske motke za postizavanje željene udaljenosti mikrofona od izvora zvuka; (3) meh. sustava za pokretanje mikrofona i sustava za njegovo postavljanje na kraju motke, kojim se prigušuje prijenos vibracija na mikrofon i omogućuje miran položaj mikrofona. Mikrofonom i boomom rukuje asistent snimatelja zvuka (mikroman). U nas ne postoji poseban naziv, pa se boom zbog oblika, metaforički po sličnosti, uobičajeno naziva »žirafa«.

Z. Šc.


Citiranje:
BOOM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=625>.

kratice i simboli