LZMK

Filmska enciklopedija

WOLLEN, Peter Filmska traka traži dalje ...

WOLLEN, Peter, brit. teoretičar filma i redatelj (London, 1938). Dugogodišnji suradnik Pedagoškog odsjeka Britanskoga filmskog instituta, suradnik i jedan od urednika uglednog časopisa »Screen«. Izlažući iscrpnoj analizi teorijske poglede S. M. Ejzenštejna, A. Bazina, → politike autora i Ch. Metza, među prvima u Vel. Britaniji raspravlja o pitanjima koja je pokrenula → semiološka škola; nalazi da se semiološki pristup filmu primjenjuje parcijalno, uglavnom na njegove narativne i ikonografske aspekte, dok se zanemaruju funkcionalna analiza sintagme sa stajališta Malthesiusove ideje o temi i remi, mogućnosti primjene Bernsteinove teorije svedenoga i razrijeđenog koda te neke misli Veltruskog o dvostrukom značenju u teatru (Film i semiologija: neke dodirne točke — Film and Semiology: Some Points of Contact, 1968). Kasnije, pozivajući se na učenje am. logičara Ch. Sandersa Peircea o ikoničkomu, indeksnomu i simboličkom znaku, smatra da se znak u filmu ne smije shvatiti jednostrano (Bazin sve zasniva na njegovu indeksnom karakteru, a Metz na simboličkomu), već kao složen, jer sadrži sve 3 dimenzije: on je najprije ikonički i indeksan, ali se u međudjelovanju s dr. znacima u kontekstu, »u dimenziji potisnutoga«, iskazuje i simboličkim, što omogućuje estetsko bogatstvo medija (Znaci i značenje u filmu — Signs and Meaning in the Cinema, 1969/1972). U novije vrijeme predaje u SAD. Korežirao je (sa L. Mulvey) nekoliko eksp. filmova: Pentesileja (Penthesilea, 1974), Sfingine zagonetke (Riddles of the Sphinx, 1977), Jasno gledanje (Crystal Gazing, 1982) i dr. God. 1987. debitirao je igr. filmom Smrt Prijateljstva (Friendship’s End). Surađivao je na scenariju Profesije: reporter (1975) M. Antonionija.

Ostali važniji filmskoteorijski radovi: Film, kod i slika (Cinema Code and Image, 1968); Strukturalizam podrazumijeva neku vrstu metodologije (Structuralism Implies a Certain Kind of Methodology, 1974); ’Ontologija’ i ’materijalizam’ u filmu (’Ontology’ and ’Materialism’ in Film, 1976); Fotografija i estetika (Photography and Aesthetics, 1978); Čitanja i napisi. Semiološke kontrastrategije (Readings and Writings. Semiothic Counter-Strategies, 1982).

Du. S.


Citiranje:
WOLLEN, Peter. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5595>.

kratice i simboli