LZMK

Filmska enciklopedija

WHALE, James Filmska traka traži dalje ...

WHALE, James, am. redatelj engl. podrijetla (Dudley, 22. VII 1896 — Hollywood, 29. V 1957). Isprva karikaturist. Za I svj. rata pješadijski oficir; u njem. zarobljeništvu počinje se baviti glumom. Nakon rata isprva kaz. scenograf i glumac, potom redatelj. Uspjeh predstave Kraj putovanja R. C. Sheriffa dovodi ga u New York, a tamošnji uspjeh komada — drame iz I svj. rata — omogućuje mu 1930. i njegovu ekranizaciju (Journey’s End) s autorom kao koscenaristom (inače, u Hollywoodu je djelovao već od 1929. kao redatelj dijalogâ /npr. Pakleni anđeli, 1930, H. Hughesa/). Uspjeh film. prvijenca osigurava mu angažman u kompaniji Universal (za koju je režirao 16 filmova /od 21/). Nakon melodrame Most Waterloo (Waterloo Bridge, 1931), iste godine režira danas klas. djelo → filma strave Frankenstein; djelomice i pod ekspresionističkim utjecajem, W. ugođaje strave stvara više psihozom no eksplicitnošću prikaza i žanrovskim stereotipovima, mjestimice s hitchcockovskom efikasnošću u stvaranju napetosti, a ističe se i originalnom razradbom lika čudovišta (uloga koja donosi ugled Whaleovu prijatelju → B. Karloffu) kao pomalo tužnog izopćenika koji se bezuspješno nastoji uklopiti u ljudsku sredinu. Drugi film s istom temom — Frankensteinova zaručnica (The Bride of Frankenstein, 1935) — po mnogim je kritičarima još uspjeliji: zbog atraktivnije i suptilnije režije, te ingenioznog portretiranja naslovnog lika. Ne želeći se ograničiti na žanr horrora, W. režira samo još 2 takva filma: Staru crnu kuću (The Old Dark House, 1932), crnohumorni »gotski« horror s motivom rasapa obitelji, i Nevidljivog čovjeka (The Invisible Man, 1933) prema romanu H. G. Wellsa, koji pripada više žanru znanstvene fantastike (ističe se vrlo uspjelim spec. efektima te elementima slapsticka). Na vrhuncu uspjeha, klasik žanra i — uz T. Browninga — najistaknutiji predstavnik »zlatnog doba američkog filma strave«, W. se okreće dr. žanrovima — sa znatno manje uspjeha. Kritika ističe musical Ploveće kazalište (Show Boat, 1936) i pustolovno-pov. film Čovjek sa željeznom maskom (The Man in the Iron Mask, 1939) po A. Dumasu. Povlači se 1941 (Nisu se usudili voljeti — They Dare Not Love), a bezuspješno se pokušava vratiti 1949 (Hej, vi tamo! — Hello Out There). Umro je pod nerazjašnjenim okolnostima od posljedicâ pada u bazen.

Ostali filmovi: Nestrpljiva mlada (The Impatient Maiden, 1932); Poljubac pred zrcalom (The Kiss before the Mirror, 1933); Pri svjetlosti svijeća (By Candlelight, 1933); Još jedna rijeka (One More River, 1934); Sjećaš li se prošle noći? (Remember Last Night?, 1935); Povratak (The Road Back, 1937); Veliki Garrick (The Great Garrick, 1937); Grešnici u raju (Sinners in Paradise, 1938); Luka sedam mora (Port of Seven Seas, 1938); Pod sumnjom (Under Suspicion, 1938); Zeleni pakao (Green Hell, 1940).

LIT.: J. Curtis, James Whale, Metuchen 1982.

An. Pet.


Citiranje:
WHALE, James. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 1.12.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5547>.

kratice i simboli