LZMK

Filmska enciklopedija

WATKINS, Peter (Ralph) Filmska traka traži dalje ...

WATKINS, Peter (Ralph), brit. filmski i tv-redatelj (Norbiton, 29. X 1935). Studirao u Cambridgeu i na Kraljevskoj akademiji dramskih umjetnosti (RADA) u Londonu. Već svojim amat. filmovima s kraja 50-ih i poč. 60-ih godina iskazuje se kao zreo autor i kritičar militarizma. Postavši profesionalac, isprva je montažer i asistent redatelja na reklamnim filmovima i tv-programima. Od 1963. radi za BBC, gdje se ističu 2 njegova semidokum. filma (prikazivana i u kinima): Culloden (1963) o borbi Škotâ za nezavisnost 1746, te posebno Igra rata (The War Game, 1966) o mogućemu III svj. ratu, za koji je nagrađen Oscarom i specijalnom nagradom u Veneciji. U oba, uz očit pacifistički angažman, primjenjuje specifičnu tehniku miješanja reportažnoga i fikcionalnoga (uz sudjelovanje građanâ s njihovim komentarima). Nakon tog uspjeha dobiva priliku i na igr. filmu: Privilegij (Privilege, 1967) je futuristička priča o masmedijima koji od pop-pjevača (P. Jones) stvaraju »novog boga«. Djelo je ostvarilo tek djelomičan kritičarski uspjeh, kao i idući Watkinsovi projekti, realizirani u skand. zemljama: usprkos angažmanu i zanimljivu stilskom pristupu, W. nije uspio ni tematski ni izražajno proširiti svoj interes (npr. Gladijatori — Gladiatorerna/Gladiators/The Peace Game, 1969; Edvard Munch, 1976; Večernja zemlja — Aftenlandet/The Evening Land, 1977). Pozornost je ponovno privukao dugometr. dokumentarcem Putovanje (The Journey, 1987 /14h 32 min/) o nuklearnoj opasnosti u suvremenom svijetu.

LIT.: J. A. Gomez, Peter Watkins, Boston 1979.

B. Vid.


Citiranje:
WATKINS, Peter (Ralph). Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.5.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5512>.

kratice i simboli