LZMK

Filmska enciklopedija

VGIK Filmska traka traži dalje ...

VGIK, akr. od Vsesojuznyj Gosudarstvennyj Institut Kinematografii, najviša film. škola u SSSR-u; pod tim nazivom djeluje od 1938, ali joj počeci sežu do 1919 (smatra se prvom u svijetu), kada je u Moskvi osnovano prvo drž. učilište za film. redatelje, snimatelje, scenografe i glumce, kojim je rukovodio V. R. Gardin, a predavači su bili (među ostalima) L. V. Kulješov, E. K. Tissé i dr. God. 1922. pretvorena je u višu školu, 1925. u kinemat. tehnikum (Gosudarstvennyj Tehnikum Kinematografii, akr. GTK), 1930. u kinemat. institut (Gosudarstvennyj Institut Kinematografii, akr. GIK), da bi 1938. postala svesav. ustanova s današnjim nazivom.

Na VGIK-u se školuju film. djelatnici svih profila, a nastava je (4-6 godina) organizirana u zasebnim fakultetima za pojedine film. specijalnosti: redatelje, scenariste, glumce, scenografe, snimatelje i organizatore proizvodnje. VGIK polazi prosječno 1500 studenata (među kojima i znatan broj stranih), a na njemu djeluje oko 250 predavača (uz već spomenute, B. Balázs, A. P. Dovženko, S. M. Ejzenštejn /više od 20 godina/, V. I. Pudovkin, I. A. Savčenko i mnogi dr. poznati sineasti i teoretičari). Nastava je povezana s praktičnim radom u dobro opremljenim studijima, a znanstvenoistraživački odio VGIK-a u vlastitoj nakladi izdaje potrebne udžbenike i stručnu literaturu.

V. Maj.


Citiranje:
VGIK. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5409>.

kratice i simboli