LZMK

Filmska enciklopedija

TRUKA Filmska traka traži dalje ...

TRUKA, stroj za optičko kopiranje (franc. trucage) koji je patentirala tvrtka Établissments André Debrie; njime se postiže veći broj → specijalnih efekata. To je horizontalna kopirka koja ima i projektor i kameru, te može »miješati« sliku jednog filma sa slikom drugoga, sinkrono provlačiti sličicu po sličicu i precizno kopirati ili umnožavati svaku film. snimku u bilo kojem formatu (redukcija sa 35 mm na 16 mm i obrnuto, s formata cinemascopea na standardni i dr.).

Vrpca se pokreće i zaustavlja mehanizmom visoke preciznosti tipa »hvataljke — kontrahvataljke«. Pri uporabi → maske i kontramaske mogu se vrlo precizno spajati 2 odvojene scene filma u 1 cjelinu, te tako dobiti vrlo upečatljiva zajednička scena (iako su snimane na različitim lokacijama).

Također, na truki se postižu odtamnjenja i zatamnjenja, pretapanja slike, zavjese, ubrzani, usporeni, obrnuti i zaustavljeni pokret, zatim razne varijacije iskrivljenja u veličini i broju sličica, te kombinacije nekoliko slika u jednu (dvostruka ekspozicija).

Inverzija slike desnolijevo, promjena pravca, postupno zaustavljanje i kretanje, multipliciranje jedne sličice, prijelazi iz crno-bijeloga u boju, te umetanje natpisâ filma na snimke, sve su to velike mogućnosti optičkog kopiranja truke (uvjetovane, dakako, pažnjom kojom su rađene za cijelog trajanja procesa).

T. pruža velike mogućnosti stvaranja efekata svojim raznim kombinacijama optičkog slaganja slike; jedini je nedostatak lagano slabljenje fotogr. kvalitete slike, jer se — nakon nekoliko prekopiravanja s jedne film. vrpce na drugu — gubi prvobitna čistoća slike.

E. Gre.


Citiranje:
TRUKA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5278>.

kratice i simboli