LZMK

Filmska enciklopedija

TINTIRANJE Filmska traka traži dalje ...

TINTIRANJE, postupak umjetnog nanošenja kolor-dominante na crno-bijelu film. vrpcu. Ovaj postupak bio je raširen u doba nij. filma, a ponovno se pojavio i u kasnim 30-im godinama. Postiže se na 2 načina: 1) uranjanjem crno-bijelog filma u obojenu otopinu; 2) kopiranjem na prethodno tintiranu film. vrpcu. Tintiranjem se dobiva kolor u svijetlim dijelovima slike, za razliku od → toniranja — sl. postupka kojim se koloriraju samo tamna područja slike. Uspješno tintiranje moguće je postići samo ako se kopije izrađuju iz negativa visokog kontrasta (→ boja).

Kasnih 20-ih godina u SAD je kompanija Paramount često izrađivala svoje kopije na čeličnoj plavoj tintiranoj podlozi, kako bi se izbjegli neželjeni efekti loše lučne projekcije.

Mar. S.


Citiranje:
TINTIRANJE. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5191>.

kratice i simboli