LZMK

Filmska enciklopedija

BETTETINI, Gianfranco Filmska traka traži dalje ...

BETTETINI, Gianfranco, tal. teoretičar i redatelj (Milano, 16. I 1933). Diplomirao politehniku u Milanu; profesor rimskog sveučilišta. Okušao se i kao redatelj. Kao proučavalac masovnih medija, prvenstveno filma i televizije, film shvaća ponajprije kao sredstvo komunikacije. Pod utjecajem lingvistike F. de Saussurea i Barthesove semiologije, istražuje u djelu Film: jezik i pismo (Cinema: lingua e scrittura, 1968) ikoničke film. znake kao višeznačne pojave i film. kodove kao arbitrarne skupove pravila koji djeluju posredstvom teh. postupaka što stoje u međusobnim dijalektičkim odnosima i stvaraju »semantičku vrijednost sintagme«, zasnovanu na »povezivanju u skupove koji podliježu kodificiranju«. U takvom strukturalnom vidu suvremenog filma (utjelovljenog ponajvećma u djelima M. Antonionija, kasnoga I. Bergmana i J.-L. Godarda, ali i u televiziji, kojom se B. sve više bavi u posljednje vrijeme), montaža potpuno gubi značenje.

Ostala, za teoriju filma važnija djela: Znak, od magije do filma (Il segno, della magia fino al cinema, 1963); Indicija realizma (L'indice del realismo, 1971); Kriza ikoničnosti u vizualnoj metafori (La crisi dell'iconicità nella metafora visiva, 1972); Film smisla, besmisla, suglasja i nesuglasja (Il cinema del senso, del nonsenso, del consenso e del dissenso, 1974); Semiotički prilaz filmskom »postavljanju na scenu« (Approcio semiotico alla »messa in scena« del cinema, 1974); Proizvodnja smisla i filmsko postavljanje na scenu (Produzione del senso e messa in scena, 1975).

Du. S.


Citiranje:
BETTETINI, Gianfranco. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=515>.

kratice i simboli