LZMK

Filmska enciklopedija

SULLIVAN, Pat Filmska traka traži dalje ...

SULLIVAN, Pat, am. animator podrijeklom iz Australije (Sydney, 1887 — New York, 16. II 1933). God. 1908. odlazi u London, gdje je karikaturist. U SAD od 1912, isprva je kabaretist i boksač, potom crtač stripova, napokon (od 1914) animator. S am. crtačem O. Messmerom osniva vlastiti studio, gdje oko 1917/18. stvaraju mačka → Felixa, lik koji će ubrzo postati veoma popularan, a 1925-28. doseći svoj vrhunac na filmu (inače, prvi se put na filmu pojavio 1919). Felix znači višestruku prekretnicu u kinemat. animaciji; prvi lik koji »osma umjetnost« ne preuzima iz stripa, već sâma stvara i tek 1923. prenosi u strip, prva međunar. »zvijezda« oživljenog crteža, on na ekran donosi bitno inovativni »medijski humor«, svojevrsni nadrealizam koji ga čini originalnim i još uvijek začudnim: uvijek se ponaša kao nacrtani mačak a ne kao crtežna iluzija mačke, pa otud serija slavnih gegova u kojima, npr., upitnik koji mu se (kao graf. znak nedoumice) pojavljuje iznad glave koristi kao toljagu da otjera lava, ili pak vlastiti rep »otkida« da njime — kao udicom — hvata ribu.

R. Mun.


Citiranje:
SULLIVAN, Pat. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5005>.

kratice i simboli