LZMK

Filmska enciklopedija

STRANAC Filmska traka traži dalje ...

STRANAC, naziv za tip u → sustavu zvijezdâ prema tipologiji E. Patalasa; pojam se pretežito odnosi na tip → latinskog ljubavnika kojem je S., međutim, nadređen, šireg opsega. U Patalasovu konceptu, uz lokalne značajke likova, uvažavaju se bitnije karakteristike srodne grupe zvijezdâ: uz zavodničko-ljubavničke uloge uzima se u obzir i začudnost (»stranost«) lika, njegova izgleda, ponašanja, te njegovih ciljeva u okviru zapleta filma i prikazane etničko-soc. strukture.

An. Pet.


Citiranje:
STRANAC. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 2.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4962>.

kratice i simboli