LZMK

Filmska enciklopedija

SNIMATELJ ZVUKA Filmska traka traži dalje ...

SNIMATELJ ZVUKA, također tonski snimatelj i tonsnimatelj, rukovoditelj sektora snimanja zvuka u film. → ekipi, osoba odgovorna za ton. realizaciju filma. Konzervira odn. trajno uskladištava zv. signale (govor, glazbu, šumove) određene i željene kvalitete; za to koristi suvremena teh., napose elektroakustička sredstva → fonografije. Zadužen je za izbor i postavu mikrofonâ, rukuje svim vrstama magnetofonâ, te → tonmiks-pultom s pripadajućim regulatorima i filtrima za oblikovanje pojedinih svojstava zv. signala (→ zvuk na filmu). Prema → tonskriptu, a u suradnji s → asistentom snimatelja zvuka (mikromanom), vrši snimanje tona u film. studijima i najrazličitijim ambijentima zatvorenoga ili otvorenog prostora. Prema tome, sudjeluje u svim fazama realizacije film. djela. Ukoliko se snima sinkrono, sudjeluje u → usvajanju objekata. Za snimanja dužan je upozoriti redatelja na eventualne nedostatke u govoru glumaca i na dr. okolnosti koje onemogućuju kvalitetnu ton. snimku. U završnoj obradbi rukovodi naknadnom sinkronizacijom svih »nijemo« snimljenih prizora. Snimanje film. muzike obavlja u suradnji sa skladateljem i muz. suradnikom, a prema uputama redatelja izvodi konačnu sinkronizaciju filma.

Z. Šc.


Citiranje:
SNIMATELJ ZVUKA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4826>.

kratice i simboli