LZMK

Filmska enciklopedija

SINEAST Filmska traka traži dalje ...

SINEAST, film. časopis pokrenut potkraj 1967. kao tromjesečno glasilo u Sarajevu, u okviru Kino-kluba »Sarajevo«. U osnivačkoj redakciji bili su Velimir Stojanović, Zlatko Lavanić, Mirko Komosar, Amir Hadžidedić i Nikola Stojanović (od prvog broja gl. i odgovorni urednik). S osnovnom namjenom popularizacije film. umjetnosti i širenja film. kulture, sadržajno je slojevito koncipiran i obuhvaća informativno-aktualne te analitičko-istraživačke i teorijsko-estetičke aspekte, spregnute fenomenološkim i strukturalističkim pristupom film. praksi te praćenjem razvitka medija. S vremenom se ustaljuju rubrike Kolaž, Panorama, Istraživanje, Esej, Reportoar te, posebno cijenjena, Portreti, koja kroz trodjelnu strukturu (kritička analiza opusa, analitički intervju, biofilmografski podaci) prezentira istaknute film. stvaraoce iz zemlje i svijeta. Nastao u vrijeme ekspanzije autorskog filma, S. se u prvom redu bavi inauguriranjem autorske pozicije (kao primarne u odnosu na žanr), također i traganjem za sineastičkim vrijednostima — bez obzira na podrijetlo i okolnosti proizvodnje, od amat. do profesionalnih produkcija, baveći se posebno novim i nedovoljno afirmiranim kinematografijama i stvaraocima. U časopisu surađuju istaknuti jugosl. filmski kritičari i publicisti (npr. B. Tirnanić, S. Novaković, R. Munitić i B. Kalafatović), a na njegovim stranicama afirmaciju stječu I. Sakić, S. M. Franić, T. Gavrić, S. Guberinić, B. Kunovski, A. Džanić, M. Kostović, D. Dimitrovski, M. Cvijanović i dr. Veoma su zapažena bogato komponirana tematska izdanja Film i muzika i Profesija snimatelj, izvanredno izdanje 25 godina bosansko-hercegovačke kinematografije te Glosar filma, indeks filmskih pojmova (i na francuskom i engleskom), te izdanja u ediciji »Prvi plan«: Magija slike V. Balvanovića i Lakomo oko V. Stojanovića. Od 1986. izdavač mu je Kino-savez BiH.

Red.


Citiranje:
SINEAST. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4771>.

kratice i simboli