LZMK

Filmska enciklopedija

REVIJSKI FILM Filmska traka traži dalje ...

REVIJSKI FILM, također filmska revija (prema franc. revue: pregled, smotra), u nas učestali naziv za muz. filmove u kojima nastupaju veliki plesni ansambli i koji obiluju prizorima skupnih plesova, najčešće u raskošnoj scenografiji i kostimografiji. Podrijetlo revijskog filma je u raznim međusobno srodnim muzičko-scenskim žanrovima u kazalištu koji se javljaju u XIX st.: najprije u Francuskoj (npr. revijske točke u pariškim music-hallovima Moulin Rougeu i Follies-Bergèreu), zatim se rasprostranjuju, stalno dobivajući i nova obilježja, u Njemačkoj, Nizozemskoj, Vel. Britaniji, pa i SAD. Kaz. revijama srodna film. vrsta javlja se početkom zv. razdoblja, 30-ih godina, osobito u SAD, gdje se najprije adaptiraju, pa zatim i transponiraju broadwayske revije (npr. F. Ziegfelda), a nakon toga stvaraju i originalne hollywoodske. Postupno, međutim, smanjuje se broj filmova u kojima dominiraju revijalne točke, one se uključuju u filmove u kojima dominiraju solističke, i to najčešće unutar vrlo specifičnog žanra → muzičke komedije (→ b. berkeley; musical).

Red.


Citiranje:
REVIJSKI FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.5.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4395>.

kratice i simboli