LZMK

Filmska enciklopedija

REPORTAŽA, FILMSKA Filmska traka traži dalje ...

REPORTAŽA, FILMSKA, vrsta dokum. filma izričite informativne namjene. U odnosu na epizode film. novosti (koje također velikom većinom imaju reportažni karakter), reportažom se obično smatra cjeloviti, zasebni film s dužom, bogatijom i dokumentiranijom informacijom o prikazivanom sadržaju. Javlja se već u prvom desetljeću XX st. — isprva ekstenzijom pojedinačnih snimki istaknutih ličnosti, događaja ili krajeva, potom kao razradba epizodâ film. novosti. Nastaje najčešće u slučaju potrebe za opširnijim izvještavanjem o važnom ili neočekivanom događaju (prirodna nepogoda, izbijanje rata, smrt značajne osobe, važna društv. manifestacija i sl.), ili o nečemu što je javnosti manje poznato (daleki nedostupni predjeli, izvještaji s fronte, znanstvena otkrića i sl.); tada R. u film. predstavi može zamjenjivati program film. novosti. Bogatstvo razradbe obrađivane teme i individualiziranost pristupa razlog su što R. 20-ih godina počinje prerastati, odn. inicirati nastanak tzv. dokumentarističkog eseja. Pojavom televizije proizvodnja film. reportažâ se smanjuje (→ dokumentarni film).

An. Pet.


Citiranje:
REPORTAŽA, FILMSKA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4386>.

kratice i simboli