LZMK

Filmska enciklopedija

PROŠIRENI FILM Filmska traka traži dalje ...

PROŠIRENI FILM (prema engl. expanded cinema), općenito, naziv za svaki film koji se izdvaja od uobičajenog načina snimanja ili projiciranja. Premda je sâm naziv nastao tek potkraj 60-ih godina u doba razvitka → strukturalnog filma, istraživanja na ovom području počela su mnogo ranije. A. Gance radio je filmove koji su se projicirali istodobno na više ekrana, a već potkraj 40-ih godina braća Whitney počela su raditi na kompjutoru s pomoću kojega su snimali prve apstraktne filmove. P. možemo podijeliti u 2 osnovne podvrste: a) posebna projekcija (projekcija na više ekrana, s više projektora ili na površine koje nisu film. platno); b) filmska izvedba (projekcija filma kombinirana sa živom izvedbom ili nekim dr. nefilm. događanjem /→ multimedijska izvedba/). Na području proširenog filma istaknuli su se: M. Le Grice i W. Raban u Vel. Britaniji, S. Brakhage u SAD T. Iimura u Japanu, I. L. Galeta i I. Faktor u SFRJ, kao i mnogi dr.

B. Vid.


Citiranje:
PROŠIRENI FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 4.6.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4243>.

kratice i simboli